Ủy Viên Thư Ký Tiếng Anh

Quý Khách sẽ xem: ủy viên tlỗi cam kết tiếng anh là gì Website Vnạp năng lượng phòng Chính phủ | Lãnh đạo Văn uống chống nhà nước

Bạn đang xem: Ủy viên thư ký tiếng anh

*

Trang chủ Hộp thỏng công vụ Cổng lên tiếng điện tử cơ quan chính phủ Công báo cơ quan chính phủ Liên hệ Sơ đồ dùng trang web Thông tin tầm thường Chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo Văn uống chống nhà nước Bộ vật dụng, cơ cấu tổ chức, tác dụng nhiệm vụ những đơn vị Tư liệu Văn phòng nhà nước
*

*

Xem thêm: Đế Chế 4, Huyền Thoại Đã Trở Lại, Age Of Empires Iv

*

*

STT

Họ với tên

Chức vụ

1 Bùi Huy Hùng Trợ lý Ủy viên Sở Chính trị, Thủ tướng tá nhà nước Nguyễn Xuân Phúc 2 Cao Xuân Thành Trợ lý Ủy viên Sở Chính trị, Thủ tướng mạo nhà nước Nguyễn Xuân Phúc 3 Đỗ Ngọc Huỳnh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng mạo nhà nước Nguyễn Xuân Phúc

4

Nguyễn Hoàng Anh

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng mạo nhà nước Nguyễn Xuân Phúc

5

Cấn Đình Tài

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

6 Nguyễn Văn uống Nam Trợ lý Ủy viên Sở Chính trị, Phó Thủ tướng mạo Chính phủ Trương Hòa Bình 7 Lê Thanh hao Hải Trợ lý Ủy viên Sở Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình 8 Đặng Hoàng Giang Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tá nhà nước, Sở trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minc

9

Nguyễn Quang Linh

Trợ lý Ủy viên Sở Chính trị, Phó Thủ tướng nhà nước, Sở trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

10 Nguyễn Vnạp năng lượng Trịnh Trợ lý Phó Thủ tướng mạo Chính phủ Vũ Đức Đam 11 Nguyễn Trí Dũng Trợ lý Phó Thủ tướng mạo Chính phủ Trịnh Đình Dũng 12 Trương Anh Tuấn Thư ký kết Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tá nhà nước Trương Hòa Bình 13 Đỗ Xuân Minc Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 14 Vũ Quang Minch Thỏng ký kết Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 15 Nguyễn Xuân Tuyến Thỏng cam kết Phó Thủ tướng mạo nhà nước Trịnh Đình Dũng 16 Hoàng Văn Bằng Thỏng ký Ủy viên Sở Chính trị, Phó Thủ tướng tá Chính phủ Trương Hòa Bình VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ cùng tên

Chức vụ

1 Mai Tiến Dũng Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn uống chống nhà nước, kiêm Chánh Vnạp năng lượng chống Ban Cán sự Đảng nhà nước 2

Nguyễn Thanh hao Thủy

Phó Chánh Văn uống phòng

3

An Đình Doanh

Phó Chánh Văn phòng

THƯ KÝ, GIÚP VIỆC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Lê Hoàng Tùng Thư ký Sở trưởng, Chủ nhiệm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp 2 Nguyễn Quốc Thắng Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm 3

Phạm Hoàng Dương

Tlỗi ký kết Sở trưởng, Chủ nhiệm, Phó Vụ trưởng Vụ Kinc tế tổng hợp

4

Vũ Minc Khánh

Tlỗi cam kết Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục

5

Kiều Tiến Thành

Thư ký kết Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành

6

Nguyễn Chí Minch Độ

Thư ký kết Phó Chủ nhiệm Nguyễn Sỹ Hiệp

7

Mai Khánh Vân

Thư ký Phó Chủ nhiệm Mai Thị Thu Vân

8

Hoàng Vượng

Thư ký kết Phó Chủ nhiệm Trần Văn Sơn

9

Vũ Tuấn Hải

Thỏng cam kết Phó Chủ nhiệm Cao Huy

Thông báo, họp báo Kiên quyết ko nhằm dịch bệnh mở rộng, đảm bảo an toàn ko để ai thiếu thốn Tết Thủ tướng mạo trên buổi họp Thường trực nhà nước về chống, kháng dịch COVID-19 ngày... Chỉ đạo điều hành quản lý của nhà nước, Thủ tướng tá Chính phủ ngày 08/02 Triển knhị tàn khốc các phương án kiểm soát chống, kháng bệnh dịch Cúm gia cầm


Liên kết website Chọn links

Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm

Bản quyền trực thuộc Cổng Thông tin điện tử nhà nước.

Ghi rõ mối cung cấp "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ" hoặc "www.donghocititime.com.vn" Khi xây dừng lại thông tin tự những nguồn này.