REIMBURSE LÀ GÌ

Defense officials said they are in the process of reimbursing the publisher for the cost of the first printing & have not purchased copies of the redacted version .

Bạn đang xem: Reimburse là gì


Các quan liêu chức của Bộ quốc phòng sẽ nói họ vẫn trả trả mang lại đơn vị xuất bạn dạng chi phí lần in thứ nhất với không thiết lập hầu hết cuốn nắn sách của phiên bạn dạng đã làm được soạn .
In 1837, Rees also attempted lớn stop a peace treaty with the Seminoles because it did not reimburse him for the loss of slaves and crops.
Năm 1837, Rees đã cố ngnạp năng lượng lại một hiệp ước độc lập với những người Seminole bởi vì nó không đền bù đến ông hồ hết mất đuối về quân lính với đất đai.
Ham left the bvà stranded in Mississippi without any way khổng lồ make it bachồng home page và demanded reimbursement from Vaughan for equipment expenses; Ham was never reimbursed.
Ham tiếp nối tách ban nhạc và bị mắc kẹt ngơi nghỉ Mississippi nhưng không tồn tại phương pháp làm sao về lại quê hương với đòi Vaughan đền bù chi phí thiết bị; câu hỏi bồi thường xuyên không bao giờ xảy ra.
In some countries, any siêu thị can participate in a reimbursement system, such as Global Blue & Premier Tax Free, wherein a sum equivalent khổng lồ the tax is paid, but then the goods are presented khổng lồ customs and the sum reimbursed on exit.
Tại một số trong những tổ quốc, ngẫu nhiên siêu thị nào thì cũng hoàn toàn có thể ttê mê gia vào hệ thống hoàn lại, chẳng hạn như Global Blue với Premier Tax Free , trong đó một khoản chi phí tương đương với thuế được trả, dẫu vậy sau đó hàng hóa được xuất trình mang đến hải quan cùng số tiền được trả trả khi xuất cảnh.
! Congress won"t reimburse us for a paper clip if I put a dead astronaut on the front page of the Washington Post.
Quốc hội sẽ không còn chi cho họ một đồng xu làm sao giả dụ tôi đưa chết choc của một phi hành gia lên trang độc nhất tờ Washington Post.
In 1985, "Barron" urged fellow United States Football League team owners lớn partially reimburse Trump for a high-priced player.
Vào năm 1985, "Barron" thúc giục các ông nhà của những nhóm trên Liên đoàn Bóng thai dục Hoa Kỳ trả lại một trong những phần chi giá tiền mang đến Trump đối với một cầu thủ đắt giá.
We’ll reactivate your Google Ads tài khoản, and once 2-step verification is enabled in your tài khoản, process reimbursements for any charges that resulted from unauthorised actidonghocititime.comty.

Xem thêm: "Programme Memory Area ( Pma Là Gì ? Có Tốt Không Nghĩa Của Từ Pma


Chúng tôi vẫn kích hoạt lại thông tin tài khoản Google Ads của người tiêu dùng cùng sau khi bạn bước đầu quá trình xác minc 2 bước trong tài khoản, Shop chúng tôi đã cách xử trí các khoản bồi hoàn đến đa số khoản tổn phí gây ra từ bỏ hoạt động phi pháp.
The U.S. importer, American Honda Motor Company, signed a final consent decree with the Federal Trade Commission that prodonghocititime.comded owners of 1975-1979 Cidonghocititime.comcs with rusted fenders the right khổng lồ receive sầu replacements or cash reimbursements.
Nhà nhập khẩu Mỹ, American Hondomain authority Motor Company, đã ký kết nghị định đồng ý cùng với Ủy ban Tmùi hương mại Liên bang(Federal Trade Commission) đang cung ứng cho những công ty cài xe pháo Cidonghocititime.comc 1975-1978 bị gỉ sét quyền được trao sửa chữa hoặc đền bù tiền phương diện.
The truyền thông media reported that Nixon had a political fund, maintained by his backers, which reimbursed hlặng for political expenses.
Vào thời điểm giữa tháng 9, media tường thuật rằng Nixon có một quỹ chính trị bởi vì những người dân ủng hộ ông cung ứng, nó đắp các tầm giá tổn định thiết yếu trị mang lại ông.
The band ultimately had lớn put up its own money to shoot the donghocititime.comdeo clip and had to lớn fight with the label to lớn get reimbursed once it was successful.
Cuối thuộc ban nhạc sẽ phải trường đoản cú đổ tiền ra để xoay Clip và trải đời thương hiệu hoàn lại chi phí khi nó thành công xuất sắc.
As part of its settlement, Google agreed to lớn create an $8.5 million fund to award money lớn groups that promote privacy education on the website, of which the prosecuting lawyers are requesting 25% ($2,125,000) "plus reimbursement of costs và expenses".
Là 1 phần của thỏa thuận thu xếp, Google đã đồng ý tạo nên một quỹ trị giá 8,5 triệu đô la nhằm trao chi phí cho những đội thúc đẩy giáo dục về quyền riêng bốn trên web, trong đó các chính sách sư đang yêu thương cầu 25% ($ 2,125,000) "cùng với hoàn trả chi phí và chi phí".
Google will be under no obligation to offer any refunds or reimbursements for the purchase price of such prepayments.
Google sẽ không Chịu đựng trách nhiệm cung ứng ngẫu nhiên khoản chi phí trả lại hoặc khoản bồi hoàn nào cho giá tải của những khoản trả trước này.
As of 6 April năm nhâm thìn, umbrella companies are no longer able lớn offmix travel và subsistence expenses và if they vị, they will be deemed liable lớn reimburse khổng lồ HMRC any tax relief obtained.
Kể từ thời điểm ngày 6 tháng 4 năm năm nhâm thìn, những đơn vị ô cho dù không thể hoàn toàn có thể bù đắp chi phí di chuyển cùng sinc hoạt tầm giá và nếu chúng ta làm như vậy, họ sẽ được coi là gồm trách rưới nhiệm hoàn trả mang đến HMRC bất kỳ khoản giảm thuế như thế nào.