Redeem là gì

cứu vãn thế·bù lại·chuộc lại·chuộc lỗi·cứu vớt nguy·cứu giúp thoát·giữ trọn·thực hiện·trả hết·đền rồng bù·đổi quà
As disciples of Jesus Christ, we ought to lớn vị all we can to lớn redeem others from suffering và burddonghocititime.coms.

Bạn đang xem: Redeem là gì


Là những môn đệ của Chúa Giê Su Ky Tô, họ phải làm rất là bản thân để giúp đỡ những người không giống thoát khỏi chình ảnh đau khổ cùng nhiệm vụ.
If you redeem your gift card on play.google.com, the reward will be added lớn your account but you will have sầu to lớn clayên it in the app on your device.
Nếu các bạn đổi thẻ quà tặng ngay bên trên play.google.com thì phần ttận hưởng sẽ tiến hành cung ứng tài khoản của bạn, tuy thế bạn sẽ nên dấn phần ttận hưởng vào ứng dụng bên trên trang bị của bạn.
Of greakiểm tra assurance in God’s plan is that a Savior was promised, a Redeemer, who through our faith in Hyên would lift us triumphantly over those tests & trials, evdonghocititime.com though the cost lớn vì so would be unfathomable for both the Father who sdonghocititime.comt Him and the Son who came.
Chúng ta được bảo vệ rằng trong một chiến lược những điều đó thì một Đấng Cứu Rỗi đã có được hẹn, một Đấng Cứu Chuộc là Đấng vẫn nâng bọn họ một biện pháp đắc thắng vượt lên trên mặt những thử thách đó, qua đức tin của bọn họ chỗ Ngài, mặc dù loại giá bán để gia công những điều đó sẽ không thể đo lường và thống kê được đối với tất cả Đức Chúa Cha bởi vì Ngài gửi đến lẫn Vị Nam Tử là Đấng đang đi vào.
Các sản phẩm hiện đại số của GOG.com cũng rất có thể được trao cho những người khác trải qua những phiếu vàng Tặng Ngay hoàn trả.
“Ôi, hay diệu vậy thú vui mà lại câu nói này với đến: ‘Tôi hiểu được Đấng Cứu Chuộc của tôi hằng sống!’”
I testify that the tdonghocititime.comder mercies of the Lord are available to all of us and that the Redeemer of Israel is eager khổng lồ bestow such gifts upon us.
Tôi làm hội chứng rằng tấm lòng thương thơm xót nữ tính của Chúa có sẵn mang lại toàn bộ họ và rằng Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên tha thiết nhằm ban mang đến bọn họ những ân tứ đọng như vậy.
This, according lớn one critic, "allowed the Japanese people, especially the youth of Japan, lớn redeem its sdonghocititime.comse of self và begin life in the postwar period."
Theo nlỗi một bên phê bình khác commdonghocititime.comt, tác phẩm này "cho phép fan dân nước Nhật, đặc biệt là các thanh thiếu thốn niên Nhật Bản chuộc lại ý thức về phiên bản thân cùng bắt đầu cuộc sống thường ngày sau quá trình hậu chiến“.
Alma’s own experidonghocititime.comce in failing khổng lồ follow his faithful father and thdonghocititime.com coming to lớn a dramatic understanding of how much he needed forgivdonghocititime.comess và what it meant lớn sing the tuy nhiên of redeeming love sầu is powerful và compelling.
Kinc nghiệm riêng rẽ của An Ma trong vấn đề không theo bạn phụ vương trung tín của mình rồi tiếp đến tiến mang đến một sự hiểu biết khiến tuyệt vời sâu sắc rằng ông cần phải tha thứ biết bao cùng ý nghĩa của việc hát lên một bài xích ca về tình thương cứu chuộc thường rất trẻ trung và tràn trề sức khỏe với thu hút.
Jesus Christ Himself instituted the ordinance to remind us what He did khổng lồ redeem us và to teach us how we may avail ourselves of His Redemption & thereby live sầu with God again.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Font Powerpoint 2010 Trong 1 Nốt Nhạc, Cách Khắc Phục Lỗi Tiếng Việt Trong Powerpoint


Chính Chúa Giê Su Ky Tô sẽ thiết lập cấu hình giáo lễ này để nhắc nhở họ về điều Ngài đã làm cho để cứu vớt chuộc họ và dạy dỗ chúng ta cách tận dụng tối đa Sự Chuộc Tội của Ngài cùng nhờ vào kia sống với Thượng Đế một đợt nữa.
From oppression và from violdonghocititime.comce he will redeem their soul, và their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người vẫn chuộc linh-hồn họ khỏi sự hà-hà hiếp với sự hung-bạo; cũng trở nên coi máu bọn họ là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints declares lớn all the world that Christ is the Son of God, the Redeemer of the world!
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tuyên ba với toàn bộ nhân loại rằng Đấng Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của nắm gian!
But evdonghocititime.com though the just die they are not lost, but are saved through the Atonemdonghocititime.comt of the Redeemer.
Nhưng dầu cho những người ngay lập tức thiết yếu bị tiêu diệt họ cũng biến thành không bị mất, mà lại được cứu vãn qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc.
But the plan was not without risk: if we chose in mortality not to lớn live sầu according to lớn God’s eternal laws, we would receive something less than eternal life.16 Father knew we would stumble and sin as we learned by experidonghocititime.comce in mortality, so He provided a Savior to redeem from sin all who repdonghocititime.comt and khổng lồ heal the spiritual và emotional wounds of those who obey.17
Nhưng kế hoạch này không hẳn là không tồn tại rủi ro ro: giả dụ trong cuộc sống trần gian, chúng ta lựa chọn không sống theo những lao lý mãi mãi của Thượng Đế, thì bọn họ sẽ nhấn một điều gì đấy kỉm rộng cuộc sống mãi mãi.16 Đức Chúa Cha biết rằng bọn họ đã vấp té với lầm lỗi khi học hỏi qua kinh nghiệm trên trần thế, phải Ngài sẽ ban mang đến Đấng Cứu Rỗi để cứu vớt chuộc lầm lỗi của tất cả những người dân ân hận cải cùng trị lành những lốt thương ở trong linch cùng cảm tình của không ít fan vâng lời.17
Only a perfect human life could pay the ransom price to redeem Adam’s offspring from the donghocititime.comslavemdonghocititime.comt into which their first father had sold them.
Chỉ gồm mạng sinh sống của người hoàn toàn new có thể trả giá đựng chuộc bé cháu của A-đam ngoài triệu chứng nô lệ nhưng mà người phụ thân thứ nhất vẫn bán bọn họ.
Alma asked, “And now behold, I say unto lớn you, my brethrdonghocititime.com , if ye have experidonghocititime.comced a change of heart, & if ye have felt lớn sing the tuy nhiên of redeeming love, I would ask, can ye feel so now?”
An Ma hỏi: “Và lúc này này, hỡi anh em , tôi nói cho những fan hay, trường hợp các người có cảm giác được một sự đổi khác trong lòng mình, cùng các tín đồ có muốn hát lên một bài xích ca về tình cảm cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy những điều đó tức thì giờ đồng hồ phút ít này không?”
One of the first referdonghocititime.comces we have of the paymdonghocititime.comt of tithing is whdonghocititime.com Abraham paid a tithe of all he owned lớn Melchizedek.15 Abraham mê had the confiddonghocititime.comce of the Lord, who showed hyên the intelligdonghocititime.comces of the premortal world, the choosing of a Redeemer, & the Creation.16 Abratê mê is also known for his willingness to sacrifice his son, Isaac.
Một trong những mọi sự nhắc thứ nhất nhưng bọn họ tất cả về Việc đóng góp tiền thập phân là lúc Áp Ra Ham đóng 1 phần mười của tất cả hầu như gì ông mua đến Mên Chi Xê Đéc.15 Áp Ra Ham vẫn gồm sự tin cẩn của Chúa, là Đấng đang chỉ mang lại ông thấy số đông thực thể tri thức trong tiền cõi dương trần, câu hỏi chọn lựa một Đấng Cứu Chuộc, và sự sáng chế.16 Áp Ra Ham cũng rất được biết đến về việc ông sẵn lòng quyết tử đàn ông mình, là Y Sác.
No longer would animal blood be spilled or animal flesh be consumed in anticipation of a redeeming sacrifice of a Christ who was yet to come.10 Instead, emblems of the brokdonghocititime.com flesh and spilled blood of the Christ who had already come would be takdonghocititime.com and eatdonghocititime.com in remembrance of His redeeming sacrifice.11 Participation in this new ordinance would signify khổng lồ all a solemn acceptance of Jesus as the promised Christ and wholehearted willingness khổng lồ follow Him and keep His commandmdonghocititime.comts.
Với dự đoán về một sự hy sinh cứu giúp chuộc của Đấng Ky Tô là Đấng sẽ hiện đến một ngày nào kia, máu động vật không thể bị đổ ra hoặc giết động vật hoang dã không hề được ăn uống nữa.10 Thay vì vậy, những hình tượng về làm thịt bị rã nát với tiết đổ ra của Đấng Ky Tô là Đấng đang đi đến đã được trao đem cùng nạp năng lượng để tưởng nhớ tới việc quyết tử chuộc tội của Ngài.11 Việc tham dự vào giáo lễ new này đã cho biết thêm rằng các fan long trọng chấp nhận Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đã làm được hứa và chuẩn bị sẵn sàng nồng nhiệt nhằm hướng theo Ngài và tuân duy trì các lệnh truyền của Ngài.
Now they would have the opportunity to lớn be freed from their captivity và to be redeemed by the God of both the living & the dead (see D&C 138:19, 30–31).
Giờ trên đây, bọn họ sẽ sở hữu cơ hội và để được giải thoát ra khỏi vòng quân lính cùng được cứu vớt chuộc vì chưng Thượng Đế của người sống lẫn người bị tiêu diệt (xin coi GLGƯ 138:19, 30–31).