Provided that là gì

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài bác tập

Lớp 3

Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp Tiếng AnhLiên trường đoản cú với Giới từ trong tiếng AnhMột số bài Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ Anh tđê mê khảoUnless, As long as, Provided/providing vào giờ Anh Trang trướcTrang sau

Unless, As long as, Provided/providing vào giờ Anh

Tải xuống


*

Đây những là các trường đoản cú đều phải sở hữu nghĩa tương tự "if", áp dụng vào trường hợp đưa ra một trả định và vấn đề đương nhiên giả định kia.quý khách đang xem: Provided that là gì

1. Unless

Unless = except if (= trừ phi, trừ khi).

Bạn đang xem: Provided that là gì

Cấu trúc Unless + mệnh đề xẻ nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề bao gồm + unless + mệnh đề vấp ngã nghĩa.

Lưu ý: Lúc mệnh đề chính thua cuộc mệnh đề té nghĩa với Unless, cần có dấu phảy (,) chính giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ:

The club is for members only. (Câu lạc bộ chỉ giành cho những member của nó) > You can"t go in unless you are a member. (quý khách tất yêu vào được trừ khi chúng ta là một thành viên)I"ll see you tomorrow unless I have khổng lồ work late. (= except if I have sầu to work late) > Tôi sẽ gặp các bạn vào trong ngày mai trừ ngôi trường vừa lòng tôi bắt buộc thao tác làm việc muộn.Don"t tell Sue what I said unless she asks you. (= except if she asks you) > Đừng kể cùng với Sue đa số gì tôi nói trừ phi cô ấy hỏi các bạn.

Ta hay được dùng unless giữa những lời bao gồm đặc thù chình ảnh cáo.

Ví dụ

We"ll be late unless we hurry. (= except if we hurry) > Chúng ta đã trễ mất nếu họ không khẩn trương.Unless you work much harder, you won"t pass the exam. > Nếu bạn ko học tập chịu khó rộng, các bạn sẽ không thi đậu đâu.I was told I wouldn"t pass the exam unless I worked harder. > Tôi đã có cảnh báo rằng sẽ không thi đậu nếu không học tập cần mẫn rộng.

2. As long as

As long as hoặc So long as nghĩa là "miễn là, chỉ cần". Trong số đó, So long as mang tính trọng thể rộng. 

Cấu trúc As long as/So long as + mệnh đề vấp ngã nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề chủ yếu + as long as/so long as + mệnh đề té nghĩa.

Lưu ý: khi mệnh đề chính đứng sau mệnh đề vấp ngã nghĩa cùng với As long as/So long as, cần phải có vệt phảy (,) trọng tâm 2 mệnh đề.

Ví dụ

As long as it is không tính tiền, I will go. ( Miễn là nó miễn mức giá, tôi đã đi)You are allowed lớn go as long as you let us know when you arrive. ( quý khách hàng được phxay đi miễn sao các bạn mang đến công ty chúng tôi biên lúc nào bạn sẽ đi)You can borrow the car so long as you don’t drive sầu too fast.

( quý khách hàng rất có thể mượn mẫu xe cộ này miễn sao chúng ta ko đi vượt nhanh)

3. Provided that/ Providing that

Provided that gồm nghĩa tương tự như "if" = giả dụ. 

Cấu trúc: Provided that + mệnh đề bửa nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề chủ yếu + provided that + mệnh đề ngã nghĩa.

Lưu ý: khi mệnh đề chính đứng sau mệnh đề té nghĩa với Provided that, cần phải có lốt phảy (,) chính giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

We"ll be there at about 7.30, provided that there"s a suitable train.Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip.Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning.

Ngoà ra, hoàn toàn có thể thay Providedthat bởi Provided; Providing, Providing that.

Providing (that) thông dụng hơn Khi nói; provided (that) thông dụng hơn Khi viết.

Ví dụ

You can get a senior citizen’s reduction providing you’ve got a railthẻ.They may do whatever they lượt thích provided it is within the law.

các bài luyện tập ứng dụng

Bài 1: Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.

Xem thêm: Thực Hư Hiệu Quả Từ Việc Sử Dụng Thuốc Kích Mọc Mi, +8 Thuốc Mọc Mi Tốt Nhất 2021 (Hiệu Quả)

You won’t pass the exam unless you try a bit harder.

2 Listen carefully, or you won’t know what to bởi vì.

You won’t know what to do…………………

3 She must apologise lớn me, or I’ll never speak khổng lồ her again.

4 You have to speak very slowly, or he won’t understvà you.

5 Business must improve sầu soon, or the company will have khổng lồ cthất bại.

6 We need lớn vị something soon, or the problem will get worse.

Bài 2: Write sentences with unless.

1 The club isn’t open to everyone. You’re allowed in only if you’re a member.

You aren’t allowed in the club unless you’re a member.

2 I don’t want to go lớn the các buổi party alone. I’m going only if you go too.

I’m not going………………….

3 Don’t worry about the dog. It will chase you only if you move suddenly.

The dog……………

4 Ben isn’t very talkative. He’ll speak to you only if you ask hyên something.

Ben……………

5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor……………

Đáp án

Bài 1

2 You won’t know what to vì chưng unless you listen carefully.

3 I’ll never speak to lớn her again unless she apologises (to me). or Unless she apologises (to me), I’ll …

4 He won’t understand you unless you speak very slowly. or Unless you speak very slowly, he …

5 The company will have sầu to close unless business improves soon. or

Unless business improves soon, the company …

6 The problem will get worse unless we vì chưng something soon. or Unless we do something soon, the problem …

Bài 2

2 I’m not going (to lớn the party) unless you go too. / … unless you’re going too.

3 The dog won’t chase you unless you move sầu suddenly.

4 Ben won’t speak lớn you unless you ask hyên ổn something.

5 The doctor won’t see you unless it’s an emergency. / … unless it’s an emergency.

Tải xuống