Peers Là Gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại hễ từ2.3 Nội động từ2.4 Nội đụng từ3 Toán thù và tin3.1 Nghĩa chăm ngành4 Kỹ thuật chung4.1 Nghĩa chăm ngành5 Các từ bỏ liên quan5.1 Từ đồng nghĩa5.2 Từ trái nghĩa /pɪər/

Thông dụng

Danh từ

Người cùng địa vị, fan ngang sản phẩm, tín đồ tương đương; tín đồ đồng tuế (fan cùng tuổi)you will not easily his peersbạn sẽ khó tìm kiếm được fan nlỗi anh ấy Kkhô giòn tướng tá ( Anh), bên quý tộc (là phái nam giới)a life peermột huân tước suốt cả quảng đời Thượng nghị sĩ ( Anh)House of Peersthượng nghị viện Anh

Ngoại cồn từ

Bằng (ai), ngang sản phẩm với (ai) Phong chức khanh khô tướng mang lại (ai)

Nội cồn từ

( + with) ngang sản phẩm (với ai) Nhìn săm soi, quan sát sát

Nội cồn từ

( (thường) + at, into, through...) chú ý chú ý, chú ý kỹ, náo quan, ngó Hé ra, nhú ra, ló ra (mặt ttránh, hoa...)

Tân oán & tin

Nghĩa siêng ngành

sự bình đẳng sự ngang sản phẩm trang bị cùng nấc thiết bị ngang hàng

Kỹ thuật tầm thường

Nghĩa siêng ngành

ngang hàngall peer networkmạng ngang hàngAPPN (advancepeer-to-peer networking)sự nối mạng ngang sản phẩm cải tiếnComtháng Peer Group (CPG)nhóm ngang hàng chungPeer Access Enforcement (PAE)bắt buộc truy hỏi nhập ngang hàngpeer addressingliên tưởng hóa ngang hàngpeer entitiescác thực thể ngang hàngpeer entitythực thể ngang hàngpeer groupđội ngang hàngPeer Group (PG)team ngang hàngpeer group leadertrưởng đội ngang hàngPeer Group Leader (PGL)Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút ít triển khai các công dụng LGN)peer-coupled networkmạng links ngang hàngpeer-to-peer communicationsự media ngang hàngpeer-to-peer linkliên kết ngang hàngpeer-to-peer networkmạng ngang hàngpeer-to-peer network environmentmôi trường mạng ngang hàngpeer-to-peer networkingsự nối mạng ngang sản phẩm sự tương đương

Nguồn khác

peer : Foldoc

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounassociate , coequal , companion , compeer , like , match , rival , colleague , equal , equivalent , fellow verbbore , eagle eye * , eye * , eyeball , focus , gape , gawk , gaze , get a load of , glare , gllặng , gloat , inspect , look , peep , pin * , pry , rubbernechồng * , snoop , spy , squint , stare , eye , goggle , ogle , associate , baron , companion , comrade , contemporary , equal , juror , lord , mate , nobleman

Từ trái nghĩa

nouninferior , superior