High profile là gì

(Mashable) -- As with any high-profile product release, Apple"s new Máy tính bảng iPad device has been peppered with complaints since reaching consumers" hands on March 16. Aao ước them: that magazines look terrible on the ipad 3′s high-resolution display.

Bạn đang xem: High profile là gì


*

(Mashable) - - Nhỏng bất kì lần ra mắt sản phẩm nào nhận thấy sự quan tâm của giới truyền thông media, ipad new của Apple đã nhận được được tương đối nhiều lời phàn nàn kể từ lúc tới tay người sử dụng vào hôm 16/3. Trong số đó là câu hỏi tạp chí trông thật tệ bên trên màn hình hiển thị độ phân giải cao của Máy tính bảng iPad 3.
The complaints were first brought to lớn light by Tumblr blogger Jamie Billett. He pointed out that in the New Yorker"s iPad app, the text on some pages is rendered as HTML, and the text on other pages is rendered as an image (.png) file.
Lời phàn nàn bắt đầu tự blogger trang Tumblr, anh Jamie Billett. Anh cho là vào ứng dụng máy tính bảng iPad của tờ New Yorker, chữ trên một số trong những trang được xuất bên dưới dạng HTML, dính trên những trang thì dưới dạng tập tin hình ảnh (.png) 
The latter pages now appear "badly aliased" -- i.e. conspicuously pixelated -- throughout the ứng dụng because the images haven"t been formatted lớn accommodate the Máy tính bảng iPad 3′s 2048 x 1536-px resolution, he complains. (The iPad 2, by comparison, has a resolution of 1024 x 768 pixels.)
Chữ bên trên các trang xuất dưới dạng ảnh bị răng cưa trầm trọng - - tức thị pixelated thấy rõ - - trong toàn thể vận dụng bởi hình hình ảnh không được định hình nhằm đam mê ứng với độ sắc nét 2048 x1536 của ipad tablet 3, anh phàn nàn (Để so sánh, IPad 2 bao gồm độ phân giải 1024 x 768.)
The New Yorker & other Conde Nast title have taken the heat for looking poor under the new display, but they"re not alone. Titles from other magazine publishers -- we looked at Time magazine and Sports Illustrated from Time Inc., & at Esquire & O: The Oprah Magazine from Hearst -- all suffered from the same problems.
Tờ New Yorker và những tờ tập san không giống của công ty xuất bạn dạng Conde Nast đã trở nên chỉ trích do trông tệ sợ hãi bên trên màn hình hiển thị máy tính bảng ipad bắt đầu, mà lại không chỉ có bao hàm tờ này. Các tờ tập san của rất nhiều cửa hàng xuất bản không giống - - Time Magazine và Sports Illustrated của Time Inc., cùng Esquire và O: The Oprah Magazine của Hearst - - phần đông gặp đề xuất triệu chứng trên.
The only exception? Vogue, which launched its ipad edition the same day the ipad tablet 3 hit stores. The title planned its debut in conjunction with the tablet"s release, và thus was able to optimize for the iPad"s "retimãng cầu display" ahead of time, a Conde Nast spokesperson told us.
Ngoại lệ duy nhất? Đó là tờ Vogue.Tờ này đã đến ra mắt phiên phiên bản dành riêng cho iPad cùng ngày với ngày iPad 3 được đẩy ra. Tờ Vouge đang lên kế hoạch giới thiệu phiên bản này thuộc thời gian ipad bắt đầu được tung ra, cùng vì thế hoàn toàn có thể tối ưu hoá mang lại screen retimãng cầu của ipad tablet mau chóng, tín đồ phạt ngôn của Conde Nast cho biết.
The spokesperson added that the company is "working to optimize the rest of our digital edition portfolio over the next few weeks."
Người vạc ngôn này nói thêm là công ty "đang tối ưu hoá phần câu chữ số còn lại trong vài tuần tới".
But what will the "optimization" process entail? How much will it increase file siz​es? (We noticed, for instance, that Vogue"s premiere issue was a full 408 megabytes on the ipad tablet 3, & less than 300 on the máy tính bảng iPad 2.)
Nhưng quá trình "tối ưu hoá" này bao gồm hồ hết gì? Nó đã tăng size tập tin lên bao nhiêu? (Chẳng hạn nhỏng, chúng tôi nhận thấy số báo trước tiên của Vogue là 408 MB bên trên ipad 3 cùng không tố 300 MB bên trên ipad tablet 2.)
We spoke with Zeke Koch, senior director of product management of Adobe"s digital publishing arm, to lớn find out. Adobe"s software powers all of Conde Nast"s editions for tablets.
Chúng tôi vẫn chuyện trò với Zeke Koch, người có quyền lực cao cao cấp về thống trị sản phẩm của chi nhánh xuất phiên bản số của Adobe, nhằm bài viết liên quan. Phần mềm của Adobe có thể chấp nhận được toàn bộ những phiên phiên bản của Conde Nast chuyển động trên laptop bảng.
Magazine publishers who use Adobe"s software all begin with InDesign lớn develop layouts, Koch explained. Those layouts can then be exported in three different kinds of formats: as images (.png or .jpg), PDF or HTML.
Những đơn vị xuất bạn dạng tập san thực hiện phần mềm của Adobe đông đảo bước đầu bởi InDesign để cải tiến và phát triển bố cục tổng quan, Koch giải thích. Các bố cục kia hoàn toàn có thể xuất thành cha các loại format khá nhau: dạng hình ảnh (.png hoặc .jpg ), PDF hoặc HTML.
Different kinds of files -- images, for instance, or video clip và audio files -- are embedded within those larger tệp tin types.
Những một số loại tập tin khác- - chẳng hạn như hình ảnh, đoạn Clip, âm tkhô giòn - - được nhúng vào hồ hết nhiều loại tập tin lớn hơn này.
Since magazines began publishing on tablets, "virtually all" publishers have sầu chosen to lớn export their digital editions as PNG (.png) files, Koch said. "The primary reason they did that is because the fidelity is perfect.
Kể tự khi tạp chí bước đầu được thành lập bên trên laptop bảng, "phần lớn vớ cả" các nhà xuất bản đông đảo chọn xuất phiên phiên bản số của mình bên dưới dạng tập tin PNG (.png), Koch nói. "Nguyên ổn nhân chính là vì độ chân thực trả hảo”.
What you see on the desktop when you"re designing is exactly what you see on the máy tính bảng ipad when you"re finished. Images are the faschạy thử thing to lớn load, và if you"re trying lớn create a quichồng, effortless browsing experience, images are the way khổng lồ do that," he explained.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lên Đồ Đấu Trường Công Lý Mùa 4 Auto Win, Hướng Dẫn Ghép Đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 4


Những gì chúng ta nhận thấy trên máy vi tính bàn trong lúc kiến thiết cũng đó là gần như gì các bạn bắt gặp bên trên ipad tablet khi bạn hoàn tất. Bức Ảnh là các loại tập tin thiết lập về nkhô giòn tuyệt nhất, với nếu như khách hàng vẫn cố gắng tạo nên một đề xuất lướt web đọc báo nhanh khô tuyệt nhất cùng thuận tiện thì hình ảnh là cách để làm cho được cthị trấn này, " Koth giải thích.
"That was okay when there was only one screen siz​e -- when you were just working with the ipad 1 and 2," he added. "When the iPad 3 came out, you were now dealing with a device with four times as many pixels."
"Sẽ không tồn tại vụ việc gì lúc chỉ tất cả một size screen - - khi bạn chỉ thao tác với máy tính bảng iPad 1 và 2, " anh nói thêm. "Lúc Máy tính bảng iPad 3 ra mắt, bạn yêu cầu thao tác cùng với sản phẩm công nghệ tất cả số điểm hình họa những cấp tư lần".
The máy tính bảng ipad 3 applies an anti-aliasing filter to lớn all low-resolution nội dung, which blurs images ever so slightly. As a result, photographs still look about the same on the máy tính bảng ipad 3, but the text looks a lot worse -- i.e., visibly blurry, or pixelated.
IPad 3 vận dụng một kính thanh lọc phòng răng cưa đến tất cả câu chữ độ phân giải tốt, làm hình họa mờ đi tí chút. Kết trái là hình hình ảnh trông vẫn gần như là ko đổi unique bên trên máy tính bảng iPad 3, tuy vậy văn uống bạn dạng thì trông tệ rộng những - - tức là, mờ đi phát hiện ra, hoặc răng cưa (pixelated).
What Vogue did -- và what all other titles will have sầu lớn vị in the coming weeks -- is begin exporting their digital editions as PDFs, said Koch.
Những gì mà tờ Vogue đã làm cho - - cùng toàn bộ các tờ tạp chí khác cũng biến thành nên làm cho trong vài ba tuần tới - - là ban đầu xuất phiên phiên bản số của họ ra PDF, Koch nói.
But what about file siz​e? I pointed out lớn Koch that Vogue was nearly as large as Wired"s first issue for the original iPad tablet. Unfortunately, he said, magazine files will be larger for máy tính bảng ipad 3 readers because the image và đoạn Clip files need to be delivered at a higher resolution.
Nhưng còn form size tập tin thì sao? Tôi đã cho thấy mang đến Koch rằng tờ Vouge gồm size lớn ngay sát ngay số báo đầu tiên của tờ Wired dành riêng cho Máy tính bảng iPad đời cổ. Thật không may, anh nói, những tập tin tạp chí sẽ có được kích thước to hơn đến độc giả máy tính bảng iPad 3 bởi vì những tập tin ảnh cùng video cần được hiển thị sinh hoạt độ sắc nét cao hơn.
Owners of first và second-generation iPads will still be able to tải về smaller, lower-resolution files, however. A magazine that is around 400 megabytes on the Máy tính bảng iPad 3 will be around 280 megabytes on the ipad 1 and 2, Koch said.
Tuy nhiên, bạn cài máy tính bảng iPad cầm cố hệ thứ nhất và lắp thêm nhị vẫn rất có thể mua xuống các tập tin dung lượng nhỏ dại rộng với độ phân giải thấp rộng. Một tạp chí nặng trĩu khoảng tầm 400 MB trên iPad 3 đã tương tự 280 MB trên iPad tablet 1 và 2, Koch nói.
But why not render in HTML? I asked Koch. Wouldn"t that make the files smaller, and give sầu readers the added benefit of selectable text?
Nhưng sản xuất sao không xuất ra HTML? Tôi hỏi Koch. Không cần những điều đó vẫn bớt kích cỡ tập tin, với độc giả gồm thêm ích lợi lựa chọn text?
Koch claimed that publishing in HTML wouldn"t substantially reduce the tệp tin siz​es. "In both cases, you have sầu a bunch of words, and descriptions of where things should be, & multitruyền thông. Those multitruyền thông files are still the same siz​e."
Koch cho rằng rằng xuất ra HTML sẽ không bớt đáng kể kích thước tập tin. "Trong cả nhị ngôi trường hòa hợp, bạn đều sở hữu chữ, cùng bố cục tổng quan trang, với tập tin đa phương tiện. Những tập tin nhiều phương tiện đi lại này vẫn đang còn thuộc kích cỡ".
He said the big disadvantage with HTML is that it"s "not very good at layout out things predictably & perfectly." Rather, it"s optimal for helping people create nội dung that will adapt khổng lồ any siz​e screen.
Anh nhận định rằng sự vô ích bự cùng với HTML là nó là "ko tương thích lắm đến việc bố cục văn bản theo mẫu định sẵn với xuất xắc đối". Nói đúng hơn là, nó là về tối ưu trong vấn đề tạo thành ngôn từ rất có thể mê say ứng với ngẫu nhiên screen cỡ nào.
Ultimately, however, Koch believes most publishers will move sầu khổng lồ HTML as standards improve & as publishers move sầu lớn publish on a wider range of tablets.
Tuy nhiên, Koch tin rằng cuối cùng thì phần nhiều những nhà xuất bạn dạng đang dịch chuyển thanh lịch HTML lúc những tiêu chuẩn được nâng cao và Lúc những chủ thể xuất phiên bản đưa thanh lịch xây dừng tạp chí trên những máy vi tính bảng hơn.
So there you have sầu it. Magazine readers need not despair about the appearances of their magazines for too much longer, as publishers are working khổng lồ optimize their editions. The fix is relatively simple: publishers will have sầu lớn increase the resolution of their image và đoạn phim files, and export their digital editions as PDFs.
Như các bạn sẽ rõ. Độc giả tạp chí đã chưa hẳn thất vọng về hình thức của tập san thọ nữa, bởi lẽ vì những công ty xuất bạn dạng vẫn về tối ưu hoá phiên bản của họ. Việc điều chỉnh kha khá đối chọi giản: công ty xuất phiên bản sẽ đề nghị tăng độ phân giải hình ảnh cùng video, với xuất phiên phiên bản số bên dưới dạng PDF.
máy tính bảng ipad 3 owners will have to suffer longer tải về times, & won"t be able lớn store as many magazines on their devices as máy tính bảng ipad 1 và 2 owners, but that"s the price one pays for a visually stunning reading experience, no?
Người download máy tính bảng iPad 3 sẽ Chịu đựng thời hạn sở hữu về dài hơn, với sẽ không còn thể tàng trữ nhiều tập san bên trên vật dụng của chính mình nlỗi fan tải iPad tablet 1 và 2, tuy thế đó là dòng giá bán bắt buộc trả mang lại thử khám phá xem sách báo lôi cuốn thị giác?