BỘ XÂY DỰNG TIẾNG ANH

1. Quốc hiệu, chức vụ cấp cho cao

Tên giờ Việt

Tên giờ đồng hồ Anh

Viết tắt (trường hợp có)

Nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam

Sociadanh sách Republic of Viet Nam

SRV

Chủ tịch nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa ViệtNam

President of the Sociacác mục Republic of Viet Nam

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

Vice President of the Sociadanh sách Republic of Viet Nam

Tổng Bí thỏng Đảng Cộng sản Việt Nam

General Secretary of the Communist Party of Vietnam

CPV General Secretary

Thủ tướng tá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Prime Minister of the Sociadanh mục Republic of Viet Nam

Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Deputy Prime Minister of the Sociacác mục Republic of Viet Nam

2. Tên của nhà nước, những Sở, cơ quan ngang bộ

nhà nước nước Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam

Government of the Sociadanh sách Republic of Viet Nam

GOV

Sở Quốc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Sở Ngoại giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Sở Tư pháp

Ministry of Justice

MOJ

Sở Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Sở Công Thương

Ministry of Industry & Trade

MOIT

Bộ Lao động – Thương thơm binh cùng Xã hội

Ministry of Labour, War invalids và Social Affairs

MOLISA

Sở Giao thông vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ Thông tin với Truyền thông

Ministry of Information and Communications

MIC

Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo

Ministry of Education and Training

MOET

Sở Nông nghiệp với Phát triển nông thôn

Ministry of Agriculture and Rural Development

MARD

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ministry of Planning and Investment

MPI

Sở Nội vụ

Ministry of trang chủ Affairs

MOHA

Sở Y tế

Ministry of Health

MOH

Sở Khoa học tập cùng Công nghệ

Ministry of Science và Technology

MOST

Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

Ministry of Culture, Sports & Tourism

MOCST

Sở Tài nguim với Môi trường

Ministry of Natural Resources & Environment

MONRE

Thanh tra Chính phủ

Government Inspectorate

GI

Bản Word đầy đủ


*

Tieng Anh phap ly cac Bo, ban, ntị o Viet Nam.docx (22kb) đã làm được dowbload 181 lần.