23/10 CUNG GÌ

*Ngày 23 mon 10 là ngày chuyến qua thân nhị chòm sao Thiên bình cùng Bọ cạp, đề xuất tín đồ sinh ngày nay rất có thể vừa làm việc cung Bò Cạp tốt Thiên Bình, hay mang điểm lưu ý của cả nhì